Nowa jakość
usług księgowych

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość to bardzo istotny aspekt każdej działalności. W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy sprawozdawczość wewnętrzną oraz na potrzeby zewnętrzne.

  • przygotowujemy sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości,
  • sporządzamy sprawozdania wymagane prawem, między innymi na potrzeby urzędu statystycznego,
  • sporządzamy raporty na wewnętrzne potrzeby Klientów, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami.