Nowa jakość
usług podatkowych

Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego, co gwarantuje naszym Klientom uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie przeprowadzanych operacji gospodarczych i ich rozliczenia na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Posiadamy uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego i odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Usługi realizowane są przez doradcę podatkowego i biegłego rewidenta.

UMÓW KONSULTACJĘ PODATKOWĄ ON-LINE

ZAMÓW OPINIĘ LUB PORADĘ PODATKOWĄ

W zakres oferowanego wsparcia podatkowego wchodzą w szczególności:

  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych (w tym w zakresie unikania podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z zagranicy), podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych należności publicznoprawnych,
  • analiza transakcji zawieranych przez Klientów pod kątem identyfikacji i ograniczania obszarów ryzyk podatkowych oraz identyfikacji i wdrożenia możliwości optymalizacji podatkowej,
  • wsparcie w zakresie prowadzonych kontroli i postępowań podatkowych oraz w sporach toczonych przed sądami administracyjnymi,
  • doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,
  • doradztwo w zakresie tzw. cen transferowych oraz obowiązków dokumentacyjnych z tym związanych,
  • pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów.