Nowa jakość usług
księgowych, podatkowych i prawnych

Model obsługi

Do zadań Klienta należy wyłącznie przygotowanie dokumentów i przekazanie ich do dbkb.pl do dalszego opracowania. Klient otrzymuje od dbkb.pl gotowe raporty. Zajmujemy się także reprezentacją Klienta przed urzędami, dzięki czemu Klient nie musi kontaktować się np. z urzędem skarbowym czy ZUS-em. Na bieżąco odpowiadamy na pytania naszych Klientów.
Nasza współpraca odbywa się przy minimalnym wykorzystaniu czasu Klienta. Podstawowym kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna, a także telefon i skype. Nie zamykamy się jednak na tradycyjną formę obsługi. Zapraszamy do naszych biur w Rokietnicy, Szamotułach i Poznaniu.

Atuty dbkb.pl wyróżniające naszą ofertę na rynku:

  • zespół specjalistów z dziedziny księgowości, kadr i płac, podatków i prawa do Państwa dyspozycji,
  • podwójna weryfikacja – zmniejszone ryzyko popełnienia błędów poprzez każdorazową weryfikację wykonanej pracy przez drugą osobę,
  • przeniesienie odpowiedzialności karno-skarbowej na biuro rachunkowe – pokrywamy koszty naliczonych przez urzędy kar i odsetek. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej posiadamy także dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie, co dodatkowo zwiększa Państwa bezpieczeństwo opłacania ewentualnych kar.

Naszym Klientom bezpłatnie udostępniamy program do wystawiania faktur i stałego wglądu do dokumentów księgowych.