Zarządzanie finansami
i controlling dla małych firm

CFO Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

Mniejszym firmom oferujemy usługę ZEWNĘTRZNEGO DYREKTORA FINANSOWEGO i KONTROLERA FINANSOWEGO NA GODZINY. Taka usługa nie wymaga zatrudniania przez firmę pracownika na pełen etat, a wysokie kompetencje w zakresie finansów stają się dostępne dla małych i średnich firm.

Pakiet usług ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta. Może obejmować m.in.

  • wsparcie w pozyskaniu finansowania działalności i zarządzaniu płynnością finansową,
  • przygotowanie analiz osiąganych wyników finansowych, rentowności i wskazanie obszarów problemowych,
  • wsparcie w budowaniu strategii finansowej,
  • optymalizacja kosztów,
  • wdrożenie procedur kontroli wewnętrznej.

Usługa może być rozszerzona o kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy może pracować zarówno dla klientów dbkb Kancelarii Rachunkowej jak i dla klientów posiadających swoje działy księgowości lub obsługiwane przez inne biura rachunkowe.