Nowa jakość usług
księgowych, podatkowych i prawnych

Zespół

Na czele zespołu dbkb stoją:

Krzysztof Blimel – biegły rewident, wspólnik   UMÓW SPOTKANIE

Magister ekonomii. Posiada najwyższe krajowe uprawnienia do wykonywania zawodu: tytuł biegłego rewidenta, dzięki czemu może nie tylko prowadzić księgi rachunkowe, ale także świadczyć usługi doradztwa podatkowego i badania sprawozdań finansowych. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (informatykę i ekonometrię). Posiada certyfikat księgowy wydany przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów na podstawie zdanego egzaminu państwowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z zakresu księgowości, organizowania procesów rachunkowości oraz wdrażania systemów informatycznych rachunkowości. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi dla spółek z grupy Siemens, MAN i DGA. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej i w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Daria Blimel – kandydat na biegłego rewidenta, wspólnik   UMÓW SPOTKANIE

Magister ekonomii. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (informatykę i ekonometrię), Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (rachunkowość przedsiębiorstw) oraz liczne kursy z zakresu księgowości oraz kadr i płac organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Obecnie zdobywa uprawnienia biegłego rewidenta. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w księgowości i optymalizacji procesów biznesowych w sektorach ubezpieczeniowym i finansowym. Zajmowała kierownicze stanowiska między innymi w grupie PZU.

dr Mieszko Łukaszewicz – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik   UMÓW SPOTKANIE

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wpisany na listę doradców podatkowych. W szczególności zajmuje się opracowywaniem dokumentacji cen transferowych, bieżącym doradztwem podatkowym, sporządzaniem: interpretacji podatkowych, skarg i skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych. Przeprowadza również audyty podatkowe oraz wdraża procedury zastosowania ulg B+R i IP Box w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów: księgowych i pracowników działów księgowości, a także biur rachunkowych z zakresu: cen transferowych, podatku u źródła, podatku VAT, bieżących zmian w prawie podatkowym.

Tomasz Cudnoch – radca prawny, wspólnik   UMÓW SPOTKANIE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem Pz-2884. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.