Nowa jakość
usług prawnych

Usługi prawne

Za obsługę prawną naszych Klientów odpowiada radca prawny Tomasz Cudnoch.

Doświadczeni prawnicy dbkb świadczą m.in. następujące usługi:

 • porady i konsultacje prawne, w tym świadczone za pośrednictwem Internetu,
 • opracowania prawne na piśmie,
 • zastępstwo prawne i reprezentacja klientów przed Sądami powszechnymi i Sądami szczególnymi:
  • prowadzenie spraw sądowych przez pełnomocnika procesowego,
  • wnoszenie pozwów, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie odwołań od orzeczeń poszczególnych instancji, egzekucja wyroków sądowych,
  • przygotowanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • przygotowanie wpisów do Ksiąg Wieczystych,
 • reprezentacja klientów przed organami administracji państwowej, innymi instytucjami publicznymi, firmami lub osobami prywatnymi,
 • mediacja i negocjacje w sprawie polubownego rozwiązywania sporów,
 • sporządzanie audytów wewnętrznych dla przedsiębiorców sprawdzających prawidłowość stosowania przepisów prawa pracy oraz przepisów szczególnych stosowanych w danej dziedzinie działalności gospodarczej.