Contact:

Please, enter your e-mail address or phone number and we will send you our offer

Badanie sprawozdań finansowych

Jako firma audytorska posiadamy uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Na Państwa zlecenie możemy zrealizować m.in. następujące usługi:

  • obligatoryjne i dobrowolne badanie sprawozdań finansowych,
  • audyty podatkowe,
  • weryfikacja pakietów sprawozdawczych i konsolidacyjnych na rzecz właścicieli.